Co znamená multidimenzionální?

Aspekty Vyššího já

Shamballa je označovaná jako multidimenzionální, protože je založena na celistvosti. My všichni máme různé indikátory (aspekty) našeho Vyššího Já, které může být aktivováno, když pracujeme se Shamballou. Některé z nich jsou nám důvěrně známé, tak jako fyzická bolest, kterou jsme sebou nosili. Někdy se vynoří na povrch věci a my nevíme proč.

Nevíme, proč jsme prožili tak těžké časy, než jsme nechali rozpadnout partnerský svazek, který nefungoval. Cítíme se být přitahováni k někomu, který nás zraňuje nebo nás nutí žít způsobem, který není pro nás dobrý a my nemůžeme pochopit, proč tomu tak je. I přes mnohonásobné snažení léčitelů nám není pomoci. To je bod, ve kterém mnoho z nás hledá pomoc a odpovědi. Potom začínáme objevovat synchronicitu a začínáme věci vidět jinak. Dospějeme k novému porozumění. Objevujeme svět, který jsme předtím neznali. Začínáme rozumět a cítit, že nám synchronicita ukazuje, že všechno je spolu provázáno. To nám poskytuje hluboké poznání o dalších částech jak nás samých, tak ostatních lidí, které potřebují lásku.

Shamballa 1024