Je Shamballa Reiki?

Rozdíl mezi Shamballou a Reiki

Odpověď závisí na tom, koho se ptáme. Někteří řeknou, že každá forma léčení pracuje s univerzální životní energií, které se říká Reiki. Jiní řeknou, že je to něco jiného. Někteří tomu říkají Shamballa Reiki, někteří tomu říkají Shamballa multidimenzionální léčení. Řeknu vám víc o Shamballe a nechám vás, abyste se rozhodli sami.

Shamballa je sloučení různých typů energií:

  • univerzální životní energie (Reiki)
  • Mahatma energie neboli JÁ JSEM přítomnost
  • energie nanebevzatých mistr

Univerzální životní energie (Reiki) je energie, která protéká všemi bytostmi, i předměty v našem okolí. Je to energie, která tvoří a dává život. Všechno a každý je tvořen touto energií. Je to energie lásky. Láska je její hnací síla.

Mahatma energie neboli JÁ JSEM přítomnost – to je spíše vnímání sama sebe, než rozeznání zdroje. Tím není myšleno, že jsme odděleni od ostatních. Skutečnost je taková, že klíč k jednotě je v nás samotných. Je to znovupoznání, kdo ve skutečnosti jsme, naše celistvost. To je jedna z nejmocnějších energií, čistá láska. Říká se, že je to nová energie lidstva, která je přístupná od harmonické konvergence (pozn. překladatele - 16./17. srpna 1986), aby otevřela pro Zemi novou cestu bytí. Když do sebe nakoukneme a najdeme celistvost a jednotu, potom poznáme, že všechno a každý je naší součástí. Že jsme součástí všeho a každého. Vše je jednota.

Energie nanebevzatých mistrů. Nanebevzatí Mistři jsou bytosti, které ukončily svůj reinkarnační cyklus a nyní existují v energetické formě a vyučují lidstvo. Jejich úmysl je podpořit nás a Gaia (naši planetu Zemi) v naší spirituální evoluci.

Shamballa 1024