Léčení Shamballou

Postup do vyšší dimenze

Kdo souhlasí, aby byl léčen s Shamballa 1024, ten si ji vlastně našel sám a chce jít ve svém procesu dál. V této chvíli nás není ještě mnoho, kteří vibrují v těchto vyšších spektrech této nové energie, ale denně je nás čím dál víc. Jedná se tu o lidi, kteří postupují v rámci vibračního vzestupu z třetí dimenze (3D) do čtvrté, nebo možná do páté dimenze, anebo tam již jsou (můžeme tu mluvit o „vzestupu planety a nás“). Zatímco naše Země prodělává svůj planetární vzestup, mnozí lidé se chápou této své šance a vzestupují s ní, jiní si zas zvolili zůstat radši ve vibraci 3D.

Problém nastane teprve tehdy, až začnou lidi vzestupovat, neboť potom už nebude fungovat západní medicína. Západní medicína je určena jen pro třetí dimenzi a může léčit jenom na tělesné úrovni. Mnoho nemocí je neléčitelných v 3D, k nim patří AIDS, rakovina, RS, alergie, závislosti, otrava těžkými kovy, regenerace u 100% poškozených orgánů apod. Sama Usui Reiki a Shamballa MDH nedokáží v těchto případech pomoci, neboť jejich frekvenční spektrum je příliš nízké. Symboly Usui Reiki a Shamballa MDH jsou v 3D! Reiki byla po mnoho desítek let vynikající v léčení všech lidí. Nyní, kdy čím dál víc lidí vzestupuje, jsou potřeba jiné léčebné metody.

Symboly Shamballa 1024 kmitají v 5D a mohou vyléčit skoro všechny nemoci a také ty, které jsou výše vyjmenovány, a které jsou v 3D považovány za nevyléčitelné! (výjimky jsou uvedeny níže).

Čím výše člověk vibruje ve vyšším frekvenčním spektru, tím rychleji projde léčebným procesem a tím rychleji se zregeneruje. Pro všechny ostatní, kteří ještě vibrují v nízké 3D oblasti, může pomáhat nadále i Usui Reiki a Shamballa MDH a západní medicína. Co však Shamballa 1024 nedokáže léčit, jsou karmické nemoci nebo takové nemoci, které jsou námi zapsány v naší uzavřené smlouvě ještě předtím, než jsme se inkarnovali na planetu Zemi. Zrovna tak nejdou léčit nemoci v pokročilém či konečném stádiu. Můžeme ale u tohoto stádia zmírnit utrpení! Ale záleží jenom a jenom na tom dotyčném samotném, zda chce být vyléčen a nebo ne.

U Shamballa 1024 platí podobné zákony jako u homeopatie.

Dá se říct, že je to taková "Vyšší Homeopatie"

"Léčebné symboly" vnikají do centra těla a harmonizují tam jen to, co v tuto chvíli harmonizaci potřebuje! Platí tu podobné zákony jako v homeopatii. Sledujeme klienta/pacienta, on se léčí a symptomy odchází podle Heringových tří zákonů směru:

Zevnitř ven, shora dolů - a v opačném pořadí, než se objevily.

Léčení probíhá bezdotykově v oblasti hlavy cca 5-20min.

Energie shambally je zajímavá tím, že oproti reiki dobíhá ještě 2-3dny po léčení.

Shamballa 1024