Systém Shamballa 1024

Co je Shamballa 1024

Shamballa 1024 je energetický léčebný systém, který je naší planetě integrován teprve od roku 2003. Je zde pro všechny a velmi zásadně otevírá cestu k Vzestupu. Naše Země v této době (zejména od roku 1987 do cca 2015), prodělává planetární vzestup do čtvrté a páté dimenze a my lidé máme tuto možnost také. Většina z nás, co jsme nyní na Zemi inkarnováni, jsme se na úrovni Duší zavázali, že pomůžeme Zemi i jejím obyvatelům jako spolupracovníci Světla zvednout její vibrace a posunout ji dále na její evoluční cestě; chtěli jsme být „u toho“ a podílet se s láskou na tomto velkolepém díle. Aby se tak mohlo dít, především my sami jako její děti potřebujeme ještě lépe a jemněji vyladit svá těla, aby vibrovala na vyšších frekvencích.

Těm, kteří již vědomě nastoupili jakoukoliv duchovní cestu, Shamballa 1024 ještě více urychluje jejich vývoj, ale také dokonale pomáhá rozbíjet jednu iluzi za druhou. Mnohé cesty a směry provází mnoho dogmat a myšlenkových modelů více či méně směřujících k univerzální pravdě a lásce. Systém Shamballa 1024 nám přímočaře odkrývá ty falešné a nepotřebné iluze, které jsou jen slepými uličkami, nebo již nepotřebnými polopravdami. Děje se tak snadno na principu rezonance. Kdo nastoupí cestu lásky, nepotřebuje válčit. Ani jej taková varianta nenapadne, byl by to krok zpět a proti proudu života. Těm, kteří ještě vědomě po žádné duchovní cestě nekráčí, Shamballa 1024 zase napomáhá vnímat svět i sebe více na úrovni energetické podstaty a probouzí v nich větší vnímavost k sobě samým i k životu. Všem pomáhá lépe vnímat své emoce a pocity, vyznat se v nich a nenechat se jimi pohltit.

Systém Shamballa 1024 je reprezentován nanebevzetým Mistrem Saint Germainem a jeho očistným Fialovým plamenem a dále také jeho průvodcem jménem Joelle.

Tento systém zahrnuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do 4 stupňů po 256 symbolech. Symboly Shambally 1024 kmitají ve 4D a mohou pomoci vyléčit nemoci, na které naše medicína, nacházející se na 3.dimenzi, nestačí. Nicméně hlavním předpokladem k vyléčení je ochota se změnit a pracovat na sobě, protože příznaky nemoci na fyzické úrovni jsou vlastně žalostné výkřiky duše volající po změnách a uvědomění určitých věcí a když to nejde jinak a člověk dála zatvrzele jedná tak jak jedná, nemoc a nepříjemné příznaky jsou důsledkem a zrcadlem konkrétních příčin vychylujících se z původní harmonie a rovnováhy.

Systém Shamballa 1024 i 2002 je velice účinný nástroj pro čištění nahromaděných bloků v našem podvědomí. Někdy je to provázeno jejich odkrytím a vyplavením, jako při každém léčení, čištění a detoxikaci a proto chápejme případné dočasné zhoršení stavu jako důkaz, že léčení a čištění již probíhá. Zasvěcení do Shambally velmi urychluje náš osobní i duchovní vývoj, počínaje většinou čištěním i na úrovni fyzické, mentální a duchovní. Následné změny tedy vnímáme u svého těla, svými pocity, i u svého okolí. Zvýšení vibrací často provází i změnu (vlastně zkvalitnění výběru a vztahů) s přáteli. Někteří přátelé a někdy i partneři nám jakoby přestanou rozumět (nerezonují již s námi) a půjdou dále svojí cestou; to je v pořádku. Naše zvýšené vibrace nám přirozeně přitáhne nové přátele, situace, někdy i partnery. Je vhodné s tím počítat a dát k tomu vnitřní souhlas; chápat Celek. Nic není náhoda a děje se to, co se dít má.

Shamballa 1024