Co je SRT

Terapie pro tělo, duši a ducha

Spiritual Response Therapy (SRT) je terapie pro tělo, duši a ducha.

Metodu SRT založil Robert Detzler, který se této metodě věnuje od roku 1986 a neustále tuto metodu zdokonaluje.

SRT je pečlivý proces prozkoumávání podvědomé mysli a duševních záznamů k odhalení a uvolnění skrytých bloků na zdraví, štěstí a duchovním růstu. SRT představuje mocný a prakticky bezbolestný způsob, jak provést viditelné změny na Vašem životě.

Systém SRT používá kyvadlo, sadu tabulek a specifickou sérii otázek, které slouží k průzkumu a k čištění disharmonického programování podvědomé mysli a duševních záznamů. Oproti jiným metodám je tato metoda zajímavá tím, že se léčitel napojuje na své Vyšší já, které se skládá z různého počtu bytostí vyšší úrovně vědomí, a tudíž informace, které léčitel dostane, bývají vždy správné.

Obrázek