Jsme více, než si myslíme

Vědomí, podvědomí a nadvědomí

Stokrát za den se rozhodujeme co dělat, říkat a jak myslet. Přesto ne všechna tato rozhodnutí se zdají být vědomá. Můžeme se ptát: "Proč jsem to řekl?" nebo "Proč jsem reagoval takto?" Odpovědi leží doslova uvnitř nás. Jsme mnohem více než jen fyzické bytosti.

Jsme opravdu mnohem víc než vědomí sebe sama. To co považujeme za mysl, má tři složky: vědomí, podvědomí a nadvědomí.

Vědomá mysl je naše vlastní ego. Je to pozemská identita a paměť, do níž se naše duše halí, aby přežila v pozemském světě. Je to něco jako síť. Prostřednictvím smyslů získává informace, formuje myšlenky, přesvědčení a názory, a poté je ukládá v podvědomé mysli. Každá věc, kterou jste kdy svými smysly vnímali i všechny myšlenky a pocity, které na základě těchto vjemů přicházely, jsou uložené v podvědomé mysli, pod povrchem našeho vědomí.

V dětství, než plně rozvineme své myšlení a rozlišování, si do vědomí často ukládáme chybná přesvědčení, dojmy a úsudky. To samé se může dít i v dospělosti. Obviňujeme druhé nebo se cítíme být obětí namísto toho, abychom převzali zodpovědnost za to, co vytváříme. Pěstujeme pocity hněvu, nenávisti, strachu a viny, které se ukládají v naší podvědomé mysli. Tento proces se dá připodobnit k počítači a programům, které jsou v něm uloženy.

Oproti tomu podvědomí, i když si toho nejsme vědomi, neustále monitoruje a zaznamenává naše myšlenky, slova a zkušenosti. Pamatuje si i věci, na které vědomá mysl touží zapomenout. Podvědomí nemá žádný úsudek, nezná pojem dobrý nebo špatný. Zaznamenává a přehrává negativní myšlenky, zkušenosti a emoce právě tak jako ty pozitivní.

Kolikrát za den jste si řekli: "Tato práce mě unavuje" nebo "Z každodenního řízení v tomhle provozu je mi špatně." Pak jsme opravdu unavení a opravdu je nám špatně a nevíme proč tomu tak je. Programování také může přispět k alergiím, depresi, nemoci a může zasahovat do našich vztahů a naší schopnosti uspět ve světě. Programování může probíhat i dramatičtějším způsobem. Třeba z nehody nebo zneužití.

Kterákoliv příčina, jestliže si neudržujeme čisté podvědomí, se bude stále přehrávat a bude znovu zkoušet programovat naše negativní přesvědčení. Stejně tak jako můžeme naplnit naše podvědomí negativními přesvědčeními, máme také tu moc přeprogramovat to, co je negativní a destruktivní v našich životech.

A co je naším průvodcem v pozitivním programování? Je to naše nadvědomá mysl. Je naším spojením s božstvím. Mnozí jí nazývají Vyšší Já. Ježíš jí nazýval "Otec v nás". Následuje náš duchovní záměr a provádí nás našimi životními lekcemi. Jestliže žijeme neustále ve vědomí ega, často tuto část nás samých nerozpoznáme. Přesto je vždy s námi, ať už jsme si toho vědomi nebo ne.

Obrázek